BEAVER VALLEY SKI CLUB© Copyright 2017 Stark Architects Inc.